Nieuws

12 maart 2017

Aanpassingen MBS Adriana zorgen voor brandstofbesparing.

Het motorbeunschip Adriana, welke in het verleden op de werf is verlengd, heeft in het ruim een extra pompgoot laten plaatsen. Deze pompgoot, welke over de gehele lengte is aangebracht, verhoogd de pompcapaciteit aanzienlijk. Ook zijn de roeren aangepast. Door de plaatsing van een straalbuis enkele jaren geleden was het nu tijd om de roeren te optimaliseren. Door deze aanpassing komt er meer water bij de schroef terecht en wordt het rendement positief beïnvloed. Wat betreft het manoeuvreren zijn geen nadelige gevolgen merkbaar. Al met al een prachtig resultaat!