Nieuws

11 juni 2020

CityBarge

In samenwerking met diverse partijen zijn we momenteel bezig om een afvalinzamelstation te maken, welke in opdracht van CityBarge zal worden ingezet voor het inzamelen van afval in historische steden met grachten. Na de zomer van 2020 start in de binnenstad van Delft een eerste productietest voor het verzamelen van huis- en bedrijfsafval. Zie verdere informatie over het project op www.citybarge.eu