Nieuws

3 december 2015

Keuring van zelfvarende pleziervaart schepen verplicht

Zelfvarende pleziervaart schepen langer dan 20 meter zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht een Certificaat van Onderzoek (CvO) te hebben.

Deze schepen, veelal voormalige beroepsvaartuigen, zullen buiten het reguliere onderhoud dus ook een CvO moeten laten opstellen voor 1 januari 2019. Deze keuring gebeurt door een door de overheid toegelaten keuringsbureau en is dan voor 7 jaar geldig. Deze stellen aan de hand van een puntenlijst de eventuele gebreken vast. Vervolgens heeft u dan nog een vastgestelde periode de tijd om deze punten op te lossen.

De keuring van zowel casco als de veiligheidskeuring kan worden gedaan bij ons op de scheepswerf in Delft. Tijdens de periode dat het schip droog staat, zijn er voorzieningen beschikbaar zoals drinkwater, elektra en een aparte, op de wal beschikbare douche -en toiletruimte.

Wij kunnen naast de werkzaamheden aan de het onderwatergedeelte, meestal staalwerk, u ook helpen met de eventuele werkzaamheden aan dek met betrekking tot de veiligheidsinspectie. Ook de gasinstallatie kan bij ons worden gekeurd.

Natuurlijk duurt het nog even, maar wilt u meer weten over deze wettelijk verplichte keuring, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.