Nieuws

1 oktober 2020

Kolomkraan

Zoals reeds eerder gemeld in diverse vakbladen is de kolomkraan in gebruik genomen. Deze 100 tons kolomkraan heeft inmiddels al diverse schepen uit en in het water gezet. Een aantal van deze schepen hebben we in de hal staan voor onderhoud- en ijzerwerkzaamheden. Ook voor een korte reparatie of aanpassing van het onderwaterschip is de kraan in te zetten. Zoals u leest kan Scheepswerf Bocxe u hiermee nog beter van dienst zijn en kunnen we een uitgebreider pakket aanbieden. Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden, dan horen wij dit graag.