Nieuws

6 april 2020

Onderhoud kade en eigen terrein

Zoals eerder al aangegeven is het groot onderhoud van het eigen terrein in volle gang. Hierbij is al een groot gedeelte gerealiseerd. Binnenkort wordt er gestart met het aanhelen van het reeds opgeleverde straatwerk naar de nieuwe kade toe. Hierbij zal ook het diverse leidingwerk onder de grond worden meegenomen. Denk aan stroom voorziening, luchtleiding en waterpunten. Deze afronding van de werkzaamheden kan worden gerealiseerd, aangezien de vernieuwing van de kade inmiddels in vergevorderd stadium is beland. Gelukkig kunnen we inmiddels weer schepen voor de wal krijgen, waardoor de werkzaamheden weer zoals vanouds voor de wal kunnen worden uitgevoerd.