Nieuws

25 november 2014

Restauratie Zeillogger Balder in laatste fase!

De restauratiewerkzaamheden van de Zeillogger Balder gaan de laatste fase in.

Na het vernieuwen van de verwijderde beplating en spantwerk is het stalen dek aangebracht. Ook zijn alle details aan dek aangebracht zoals, kaapstander, verschansing steunen, dekdoorvoeren, bolders enz. Vervolgens is het gehele casco nagestraald om er hierna een goed verf systeem op te zetten. Zowel in als uitwendig is het casco geconserveerd. Na voltooiing van deze werkzaamheden is een begin gemaakt met het aanbrengen van het houten dek. Dit door de firma H2OP aangebrachte dek is volgens het oude dekplan volledig nagemaakt. Ook zijn we gestart met het aanbrengen van motor, generator, tanks en boegschroef. Na gereedkomen van bovengenoemde werkzaamheden is het casco uiteindelijk 24 oktober weer te water gelaten. Momenteel zijn we bezig om het geheel af te werken en in te richten. Binnenkort zullen de masten en verdere tuigage worden geplaatst. Ook zullen er onderdeks nog diverse werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zoals elektra, houten vloeren benedendeks, en afwerking aan dek.

Al met al naderen we de eindfase van dit unieke project en trachten we eind dit jaar het project te voltooien.