Nieuws

24 februari 2021

Schade herstel

Bij MVS Teuntje-S is aan stuurboordzijde een schade gerepareerd. Deze schade, welke zowel in de motorkamer als in de voorpiek zich bevond, is op de helling vernieuwd. Het ging hier om huidbeplating met achter liggende spanten. We hebben de stuiken van het plaatwerk zoveel mogelijk aangehouden en het geheel zoveel mogelijk laten stroken met bestaande beplating.