Nieuws

25 augustus 2016

Straalbuizen plaatsen onder de Reinod 9

De Reinod 9, van AVR Afvalverwerking, is tijdens de sluiting van de parksluizen voorzien van 2 straalbuizen. Het dubbelschroefs duwschip van 12,5 x 6,5 meter en met een diepgang van 1,6 meter is op maandag uit het water gehaald. Nadat op de dwarshelling het schip droog gezet was konden de werkzaamheden beginnen. De bestaande schroeven zijn verwijderd, waarna de buizen zijn aangebracht. De buizen zijn zodanig aangebracht en uitgevoerd dat het schip op de buizen kan staan tijdens helling- of dokbeurten. Na voltooiing van de ijzerwerkzaamheden zijn de schroeven geplaatst, is hetgeen afgenomen en is het schip na anderhalve week te water gelaten. Het schip is momenteel in de vaart en de eerste resultaten zien er veelbelovend uit. Qua geluid en trillngen in het schip is het sterk verbeterd en qua verbruik moet de komende periode uitwijzen wat hier de resultaten van zullen zijn.