Nieuws

23 mei 2016

Stremming Grote Parksluis tijdens bouwvak.

Vanwege werkzaamheden aan het binnenhoofd van de grote sluis van het Parksluizencomplex is het scheepvaartverkeer van vrijdagavond 22 juli 24.00 uur tot maandagmorgen 22 augustus 04.00 uur gestremd.

Vorig jaar is het buitenhoofd van de grote sluis al gerenoveerd. De kleine sluis blijft in bedrijf en de Parkhaven -en Coolhavenbrug blijven beschikbaar voor wegverkeer. In de periode voorafgaande aan de stremming vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats.

Aanleiding voor de werkzaamheden is dat de rail van de sluisdeur van het binnenhoofd (zijde Coolhaven) aan renovatie toe is. Om de railconstructie van de sluisdeur op een zorgvuldige en verantwoorde manier te kunnen vervangen, is het onvermijdelijk dat het scheepvaartverkeer vier weken gestremd wordt.

Om de overlast van de stremming zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden uitgevoerd gedurende de bouwvakvakantie. Er is gekozen voor de vakantieperiode, omdat er dan minder aanbod van beroepsvaart is.

Hierdoor is Scheepswerf Bocxe beperkt bereikbaar in deze weken. Mocht u rondom en tijdens deze periode bij ons terecht willen, neem dan contact met ons op.