Nieuws

19 december 2017

Verlenging MTS Ichthus afgerond.

De Ichthus is, zoals reeds eerder vermeld, met 6 meter verlengd. Na een eerder bij ons uitgevoerde verlenging van 8 meter met bijbehorende plaatsing van tanks en leidingwerk (2009), is er nu voor gekozen om de verlenging in het achterste gedeelte van het ruim te doen. 

Hiervoor is het schip droog gezet, is op de juiste plaats het schip "doorgehaald", is de inmiddels gereed staande sectie van 6 meter tussen geplaatst en is het geheel uitgelijnd. Na het laswerk en de conserveringswerkzaamheden is de Ichthus weer te water gelaten.Vervolgens is de nieuwe tank in het nieuwe gedeelte geplaatst, waarna het dek is aangeheeld. Ook is al het leidingwerk van en naar de tank volledig aangebracht. 
Door deze verlengingen van het schip werd het ook tijd dat deze een grotere boegschroef aan boord kreeg. Hiervoor is gekozen voor een electrisch aangedreven boegschroef van 195KW. De voor het lossen benodigde generator is voldoende groot om tijdens het varen de boegschroef te voeden van voldoende stroom. Al met al een prima oplossing.
Inmiddels zijn de eerste ladingen al ingenomen en verscheept en kunnen we terug kijken op een prachtig project, welke in nauw overleg met de eigenaren tot een deugdelijke en naar wens verlopen aanpassing van het schip heeft geleid.